Hà Nội

Người phán xử

Vấn đề văn hóa: Nghệ thuật, lối dẫn thiện - ác

Vấn đề văn hóa: Nghệ thuật, lối dẫn thiện - ác

Văn hóa – Giải trí - 17/09/2021 16:36

SKĐS - Trong quá trình phản ánh mặt trái của xã hội, phải chăng vô tình văn học nghệ thuật/ điện ảnh lại như mở ra một cánh cửa dẫn lối công chúng tiếp cận dễ dàng hơn, cụ thể hơn với thế giới của cái ác?