Người hành nghề mại dâm có quyền được chăm sóc sức khỏe

01-07-2015 15:13 | Thời sự

SKĐS - Đối tượng gái mại dâm và phụ nữ làm việc trong các cơ sở vui chơi giải trí có quyền được bảo vệ và tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và xã hội và UNFPA (Quỹ dân số Liên hợp quốc) đã tổ chức Hội thảo rà soát các văn bản pháp luật hiện hành và xây dựng thông tư liên bộ về việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục /HIV cho những người làm việc trong các cơ sở vui chơi giải trí. Tham dự hội thảo có đại diện của các Bộ, cơ quan trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức Liên Hợp Quốc (UNFPA, UNICEF, UNAIDS và ILO), các tổ chức xã hội dân sự (CARE, FHI, PLAN và SCDI) và nhóm giáo dục đồng đẳng (Bông Hồng Đen).

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Ritsu Nacken, Quyền trưởng đại diện UNFPA đã nhấn mạnh những nguyên tắc chính khi xây dựng thông tư. "Quyền con người phải được xem như trọng tâm của thông tư, cụ thể là trong bối cảnh Hiến pháp hiện hành của Việt Nam hỗ trợ mạnh mẽ việc thực thi quyền con người, bao gồm quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội khác". Bà Ritsu khẳng định: "Người hành nghề mại dâm hoặc bất kỳ phụ nữ làm việc tại các cơ sở vui chơi giải trí có quyền được nhà nước bảo vệ, sống một cuộc sống không có bạo lực, và được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội". Bà Ritsu cũng kêu gọi việc sử dụng bằng chứng về các can thiệp giảm tác hại cho người hành nghề mại dâm được tiến hành ở Việt Nam và các nước khác để đưa vào xây dựng thông tư.

 

PV

 

 


Ý kiến của bạn