người giao hàng bị đánh

Thông tin mới nhất về sức khoẻ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi

Thông tin mới nhất về sức khoẻ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi

Xã hội - 20/02/2023 09:44

SKĐS - Theo thông tin mới nhất về sức khoẻ shipper bị đánh gãy hai tay ở Quảng Ngãi, nhân viên giao hàng Lâm Anh Đạt đã được phẫu thuật, nhưng phải mất nhiều tháng mới có thể phục hồi, làm việc được.