người ghép thận

Đã có thuốc chống thải ghép, bệnh nhân ghép thận không phải bỏ tiền triệu mua ở ngoài

Đã có thuốc chống thải ghép, bệnh nhân ghép thận không phải bỏ tiền triệu mua ở ngoài

Y tế - 06/05/2022 14:15

SKĐS - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện hiện đã có đủ thuốc chống thải ghép cho bệnh nhân ghép thận tham gia bảo hiểm y tế.