người cho chết não

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có giám đốc mới

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có giám đốc mới

Y tế - 08/08/2022 22:01

SKĐS - Theo Quyết định số 2082/QĐ - BYT của Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người từ ngày 01/08/2022.