ngứa mùa đông

Trị chứng ngứa mùa đông

Trị chứng ngứa mùa đông

Thầy giỏi – thuốc hay - 16/12/2018 06:50

SKĐS - Việc bài tiết của tuyến nhờn dưới da trong mùa đông gặp khó khăn, điều này làm cho lớp da đã khô càng thêm khô.