ngủ nhiều vào mùa đông

Con người có thể cần ngủ nhiều hơn vào mùa đông

Con người có thể cần ngủ nhiều hơn vào mùa đông

Sức khỏe tâm hồn - 01/03/2023 11:48

SKĐS - Theo nghiên cứu mới công bố ở Đức, người có giấc ngủ REM (rapid eye movement: giấc ngủ có chuyển động mắt nhanh) sâu hơn vào mùa đông so với mùa hè.