Ngũ hành sơn

Bia ma nhai ở danh thắng Ngũ Hành Sơn - Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Bia ma nhai ở danh thắng Ngũ Hành Sơn - Di sản tư liệu châu Á - Thái Bình Dương

Văn hóa – Giải trí - 01/03/2023 16:11

Ma nhai là một hệ thống gồm 78 bia bằng chữ Hán và chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động với nội dung, phong cách đa dạng, hình thức độc đáo cùng nhiều thể loại như ngự bút, bia ký, tán....