Nghiên cứu, xem xét tính chi phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vào giá dịch vụ y tế

03-11-2015 12:01 PM | Thời sự

SKĐS -Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, tập trung tháo gỡ, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện. Nghiên cứu, xem xét việc tính chi phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vào giá dịch vụ y tế.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, tập trung tháo gỡ, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại các bệnh viện. Nghiên cứu, xem xét việc tính chi phí xử lý triệt để ô nhiễm môi trường vào giá dịch vụ y tế.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng để hoàn thành kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, Bộ Tài nguyên - Môi trường công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về tình hình xử lý, danh sách các cơ sở đã hoàn thành xử lý triệt để, các cơ sở chưa hoàn thành. Trong công bố công khai nêu đích danh tên cơ sở chưa xử lý, thời hạn xử lý.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên – Môi trường rà soát lại chỉ tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cho từng năm trong giai đoạn 2016-2020, phấn đấu đến năm 2020 không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo các vấn đề về đốt rác thải tại các nhà máy xi măng, khoảng cách từ khu dân cư đến bãi rác, định mức xử lý rác. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương rà soát, đánh giá tình hinh chi sự nghiệp môi trường 5 năm từ 2011-2015...

Khánh Hoài

 

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH