Nghiêm cấm tiếp nhận, sử dụng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

24-08-2014 7:37 PM | Thời sự

SKĐS - Nghiêm cấm các đơn vị tự động tiếp nhận, sử dụng các trang thiết bị y tế đã qua sử dụng hoặc đi mượn

Nghiêm cấm các đơn vị tự động tiếp nhận, sử dụng các trang thiết bị y tế đã qua sử dụng hoặc đi mượn - Đó là chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội vừa đưa ra nhằm thực hiện chấn chỉnh, kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị y tế. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị trong ngành tổng rà soát việc đầu tư, mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế tại cơ sở, đồng thời thành lập hai đoàn kiểm tra với sự tham gia của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế để kiểm tra việc đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại các bệnh viện.

Cơ quan chức năng kiểm tra trang thiết bị y tế tại một cơ sở y tế tư nhân.       Ảnh: TM

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị trong ngành chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các đơn vị cung cấp trang thiết bị rà soát toàn bộ các trang thiết bị y tế đã được đầu tư mua sắm trong giai đoạn từ 2009-2014. Bên cạnh đó, kiện toàn hệ thống đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác vật tư y tế theo quy định.

Lê Mai

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH