Nghiêm cấm sử dụng thuốc để điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy khi chưa được Bộ Y tế cấp phép

21-11-2011 9:14 PM | Tin nóng y tế

Nghị định 94 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện,

Nghị định 94 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Chính phủ vừa ban hành đã quy định bổ sung một số hành vi nghiêm cấm đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gồm: Áp dụng các phương pháp điều trị, sử dụng thuốc để điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy khi chưa được Bộ Y tế cấp phép; Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy phép; Quảng cáo không đúng hoặc quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện…

Nghị định này cũng quy định người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề KBCB từ 36 tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ 12 tháng trở lên.

H.X

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH