Nghị định quy định mức lương cơ sở

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ Nghị định mức lương cơ sở vào tháng 3 tới

Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ Nghị định mức lương cơ sở vào tháng 3 tới

Thời sự - 01/02/2023 15:46

SKĐS - Một trong những nhiệm vụ được Bộ Nội vụ đề ra trong năm 2023 là trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào tháng 3/2023.