Nghị định 75 mang tính đột phá trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

05-12-2023 12:12 | Y tế

SKĐS - Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, việc Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP với 5 điểm mới, được cho là có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Trong đó, Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được NSNN đóng BHYT bao gồm: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng (ATK) đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định 75 mang tính đột phá trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT- Ảnh 1.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có các quy định mang tính đột phá, gỡ được các "nút thắt" vướng mắc trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó Nghị định bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Đây là xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Nghị định sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cụ thể: Thực hiện các quyền theo Điều 42 Luật BHYT và quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa. Từ đó để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Nghị định 75 mang tính đột phá trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT- Ảnh 2.

Thăm khám chữa bệnh cho bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT. Ảnh: TTXVN.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ: Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành.

Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa BHYT hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Chuyên gia cho rằng, các quy định này sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh BHYT giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo đảm quyền lợi của người bệnh BHYT.

Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

Sáng 16/11/2023, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị triển khai Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định: "Các quy định mang tính chất đổi mới của Nghị định 75/2023/NĐ-CP thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và các Bộ, ngành trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho cả người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động quản lý nhà nước về BHYT; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT".

Xem thêm video được quan tâm:

Bụi siêu mịn ảnh hưởng tới sức khoẻ con người như thế nào?


PV
Ý kiến của bạn