Nghệ An: Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình về công tác dân tộc

14-10-2023 15:22 | Xã hội

SKĐS - Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh vào đầu tháng 10/2023.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh cần xác định rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa để triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình về công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Nghệ An: Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình về công tác dân tộc- Ảnh 1.

Cây gừng ở huyện vùng cao giúp bà con dân tộc dần thoát nghèo khi sản phẩm được xuất bán ra nhiều nước trên thế giới.

Trong đó, cần tập trung tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho những người làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc. Từ đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phải làm cho đồng bào dân tộc thiểu số phải thay đổi nhận thức, tư duy, nếp nghĩ, cách làm vươn lên thoát nghèo, có sinh kế để cuộc sống ổn định bền vững.

Ngoài ra, cần tập trung triển khai đồng bộ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc theo kế hoạch đề ra. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó phải lồng ghép các nguồn lực có hiệu quả; tạo điều kiện cho vùng dân tộc tiếp cận công bằng về giáo dục, y tế, việc làm, thiết chế văn hoá. Từ đó thu hẹp khoảng cách về đời sống người dân giữa khu vực đồng bằng và miền núi.

Phối hợp tốt với các sở, ngành thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Ban dân tộc tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành liên quan để thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghệ An: Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình về công tác dân tộc- Ảnh 2.

Ban dân tộc Nghệ An tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành liên quan để thực hiện các chương trình, dự án nhằm phát huy tiềm lực của đồng bào dân tộc.

Trong đó, tập trung phối hợp với Sở Y tế tiếp tục quan tâm đội ngũ cán bộ y tế cơ sở làm nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo viên.

Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, phân nhóm để có giải pháp giải quyết việc làm, tạo sinh kế, phát huy hiệu quả mô hình, giảm nghèo bền vững.

Phối hợp cùng với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; đầu tư, nâng cấp các thiết văn hoá, thể thao; hỗ trợ trang thiết bị cho các mô hình văn hóa (câu lạc bộ) của đồng bào; hoàn thiện Bảo tàng Các dân tộc miền Tây trở thành điểm nhấn du lịch của miền Tây Nghệ An; xây dựng cơ chế chính sách bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao.

Nghệ An: Triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách, chương trình về công tác dân tộc- Ảnh 3.

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương trao con giống bê cái địa phương cho các hộ gia đình DTTS nghèo.

Mặt khác, Ban Dân tộc cần tập trung thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra; xử lý khiếu nại tố cáo của công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường... để tránh những vấn đề phát sinh hoặc kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp làm việc, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc. Tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ. Quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Điều kiện về dinh dưỡng ở nhóm dân tộc rất ít người còn nhiều khó khănĐiều kiện về dinh dưỡng ở nhóm dân tộc rất ít người còn nhiều khó khăn

Nhóm dân tộc rất ít người ở những địa bàn khó khăn thuộc lõi nghèo của cả nước điều kiện về dinh dưỡng còn nhiều thiếu thốn. Trong khi đó, thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ chưa hợp lý cùng các tập tục lạc hậu dẫn tới những hệ lụy.

Toàn cảnh rào chắn thi công khu vực Nguyễn Xiển


V. Đồng
Ý kiến của bạn