Hà Nội

Nghệ An: Sắp xếp Trung tâm DS - KHHGĐ cấp huyện xong ngay quý 1/2020

04-03-2020 2:21 PM | Tin nóng y tế

SKĐS - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 2100-TB/TU, ngày 4/3/2020 về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên toàn địa bàn.

Hiện nay, Nghệ An có 21 trung tâm y  tế (TTYT), trong đó có 12 TTYT thực hiện 02 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), 09 TTYT thực hiện 01 chức năng (dự phòng). 21 TTYT huyện có 480 trạm y tế cấp xã, 169 khoa, 62 phòng; 21 trung tâm DS-KHHGĐ huyện. Tổng số biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của 21 TTYT và 21 trung tâm DS-KHHGĐ được giao năm 2019 là 5.102 người, hiện có 4.806 người.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục sáp nhập đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành. Thời điểm thực hiện việc sáp nhập trong quý 1 năm 2020.

TS.BSCKII. Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ 4, từ phải sang) chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc

Sau sáp nhập, tổ chức bộ máy của TTYT huyện có giám đốc và không quá 03 phó giám đốc đối với TTYT có giường bệnh, không quá 02 phó giám đốc đối với TTYT không có giường bệnh. Số khoa, phòng của TTYT không vượt quá số khoa, phòng do Bộ Y tế quy định.

Đồng thời thực hiện nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương). Về biên chế, trước mắt, khi mới sát nhập, biên chế, số lượng người làm việc được giao bằng tổng số công chức, viên chức, hợp đồng 68/CP hiện có trong chỉ tiêu của các trung tâm khi sáp nhập.

Xây dựng lộ trình để thực hiện tinh giản biên chế, tăng dần mức tự chủ, đối với các TTYT huyện có giường bệnh điều chỉnh biên chế theo định mức giường bệnh. Đối với các TTYT huyện không có giường bệnh, trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Dự kiến sẽ giảm được 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục DS-KHHGĐ, đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế đối với các TTYT không có giường bệnh, trạm y tế xã, phường, thị trấn, giảm số lượng cấp phó, cơ cấu lại đội ngũ và xây dựng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã có thể không thành lập trạm y tế xã.


Tin, ảnh: Bá Tài - Từ Thành
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn