Ngày thứ 4 quần thảo bầu trời của không quân VN

11-03-2014 4:50 PM | Quốc tế

Hôm nay, Việt Nam đã điều động 9 máy bay, trong đó có 2 máy bay tuần thám CASA với nhiều trang bị hiện đại, tiên tiến trên thế giới để tìm kiếm chiếc MH 370 mất tích.

Hôm nay, Việt Nam đã điều động 9 máy bay, trong đó có 2 máy bay tuần thám CASA với nhiều trang bị hiện đại, tiên tiến trên thế giới để tìm kiếm chiếc MH 370 mất tích.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH