Ngày làm việc thứ 6 Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XII: Ðại hội bầu Ban Chấp hành TW khóa XII

27-01-2016 12:21 AM | Thời sự

SKĐS - Bước sang ngày làm việc thứ 6, ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Bước sang ngày làm việc thứ 6, ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội XII của Đảng, liên tục trong những ngày qua, Tiểu ban y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thực hiện công tác kiểm tra các tổ y tế trực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia về công tác cấp cứu y tế phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường cả ngày để tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Việc bỏ phiếu được tiến hành lúc 10 giờ sáng, đến 11 giờ, Ban Kiểm phiếu gồm 25 người do Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung phụ trách làm công tác kiểm phiếu. Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức trong số 220 ứng cử viên và 20 ủy viên dự khuyết trong số 26 ứng viên. So với Ban Chấp hành khóa XI, tổng số ủy viên khóa này không thay đổi, nhưng số ủy viên chính thức tăng lên 5 người (thành 180) và số dự khuyết giảm 5 người (còn 20).

Tại Đại hội, trong số các ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã xin rút khỏi danh sách ứng cử nhiệm kỳ này gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; phụ trách Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải; phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Buổi chiều, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ báo cáo kết quả bầu nhân sự trước khi Tổng Bí thư đọc diễn văn bế mạc Đại hội vào sáng 28/1.


Anh Tuấn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH