ngày khai giảng

Biểu cảm đáng yêu của con sao Việt trong ngày khai giảng

Biểu cảm đáng yêu của con sao Việt trong ngày khai giảng

Văn hóa – Giải trí - 05/09/2022 14:07

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh, vợ chồng Minh Tiệp - Dương Phạm, Đỗ Duy Nam, BTV Hoàng Linh, Vân Hugo nô nức đưa con tựu trường.