DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Ngành y tế tỉnh Lai Châu: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh từ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị y tế
Châu Anh - 10:25 17/11/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Trong những năm vừa qua, ngành y tế Lai Châu được sự quan tâm của tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh và Bộ Y tế, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ tuyến xã cho đến tuyến tỉnh góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác mua sắm đấu thầu công khai minh bạch

Giai đoạn 2018-2020, Sở Y tế tỉnh Lai Châu thực hiện mua sắm tập trung dựa trên cơ sở pháp lý là Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016; Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 và các quy định hiện hành. Tất cả các gói thầu được mời thầu công khai và thông báo kết quả trên trang mua sắm công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác lập dự toán mua sắm hàng năm trên nguyên tắc đảm bảo nội dung chi thường xuyên của đơn vị, đối với các khoản chi không thường xuyên cấp cho mua sắm được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và được thẩm định chặt chẽ của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh. Các nội dung mua sắm thuộc dự toán ngân sách cấp chi không thường xuyên đều tiết kiệm 10% theo nội dung điều hành ngân sách trước khi tiến hành lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các danh mục mua sắm được đơn vị đăng ký và xuất phát từ nhu cầu thực tiễn gắn liền với hoạt động chuyên môn đã thực hiện được những kỹ thuật khó tại tuyến cơ sở và nhận chuyển giao kỹ thuật từ Trung ương... mang lại hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo đúng quy định tại văn bản hiện hành và theo giá cả thị trường tại thời điểm.

Bác sỹ Bệnh viện K Trung ương chuyển giao kỹ thuật điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân ung thư cho y tế Lai Châu năm 2018.

Bác sỹ Bệnh viện K Trung ương chuyển giao kỹ thuật điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân ung thư cho y tế Lai Châu năm 2018.

Việc mua sắm tập trung trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế tiêu hao được thực hiện theo đúng quy trình: Toàn bộ danh mục, cấu hình trang thiết bị và danh mục vật tư, hóa chất các đơn vị sử dụng căn cứ vào nhu cầu thực tế lập và đăng ký về Sở Y tế để thực hiện đấu thầu tập trung. Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, đúng theo đề xuất của đơn vị, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành. Các đơn vị thuộc Sở trực tiếp làm chủ đầu tư dựa vào kết quả đấu thầu triển khai ký hợp đồng và thanh toán cho các nhà thầu theo quy định. Trong giai đoạn 2018-2020, Sở Y tế thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị, công cụ, dụng cụ và 01 gói vật tư y tế tiêu hao, cụ thể:

- Năm 2020, Sở Y tế thực hiện 1 gói mua sắm lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc, giá trúng thầu: 19.940.000.000 đồng.

- Năm 2019, thực hiện 1 gói mua sắm thiết bị công cụ, dụng cụ y tế và 01 gói vật tư y tế tiêu hao:

+ Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu năm 2019, giá trúng thầu: 7.748.000.000 đồng.

+ Mua vật tư y tế tiêu hao năm 2020-2021 cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giá trúng thầu: 66.582.503.250 đồng.

- Năm 2018, thực hiện 4 gói mua sắm thiết bị công cụ, dụng cụ y tế:

+ Gói thầu số 1: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu bằng nguồn ngân sách cấp và nguồn thu năm 2018, giá trúng thầu: 15.114.000.000 đồng.

+ Gói thầu số 2: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu bằng nguồn ngân sách cấp đề án y tế cơ sở năm 2018, giá trúng thầu: 14.601.500.000 đồng.

+ Gói thầu số 3: Mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Lai Châu bằng nguồn EU tài trợ năm 2018, giá trúng thầu: 9.983.000.000 đồng.

+ Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị, công cụ, dụng cụ y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018,  giá trúng thầu: 3.372.150.000 đồng.

Công tác nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu

Việc nâng cấp, sửa chữa các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực được chủ đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/04/2014. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đều được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia.

Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đều xuất phất từ nhu cầu thực tế cấp thiết của các đơn vị và theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. Trước khi sửa chữa, chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn đến đơn vị khảo sát theo yêu cầu đề xuất. Đơn vị tư vấn đến trực tiếp cùng với các trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực kiểm tra thực tế nội dung nhu cầu nâng cấp, sửa chữa lập thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán. Căn cứ vào bản vẽ thiết kế thi công và nội dung nâng cấp, sửa chữa đã được phê duyệt tiến hành thi công.

Trong quá trình thực hiện thi công, ngoài đơn vị tư vấn giám sát, Chủ đầu tư giao cho các đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng giám sát, quá trình thi công có gì bất hợp lý, các đơn vị trực tiếp phản ảnh với Sở Y tế, đơn vị thi công và đơn vị giám sát để điều chỉnh phù hợp với thực tế. Việc tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng đúng theo quy định gồm các thành phần tham gia là đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thiết kế, đơn vị thi công và đơn vị sử dụng cùng nhau kiểm tra công trình đều đạt chất lượng theo đúng hồ sơ hoàn công tiến hành ký kết biên bản. Các công trình đến nay đưa vào sử dụng vẫn đảm bảo chất lượng, hiện chưa có đơn vị nào phản ánh về Sở Y tế công trình đã bị hỏng, kém chất lượng.

Cán bộ BVĐK tỉnh Lai Châu tiến hành chụp Citi cho BN.

Cán bộ BVĐK tỉnh Lai Châu tiến hành chụp Citi cho BN.

Nâng cao trong việc chẩn đoán, đồng thời tăng cường hiệu quả trong điều trị

Công tác mua sắm đấu thầu, nâng cấp sửa chữa, Sở Y tế luôn công khai thông tin đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia và cổng thông tin của tỉnh; hồ sơ mời thầu được bán công khai rộng rãi. Quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của Luật Đấu thầu 43/2013/QH-13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và các quy định khác có liên quan. Quy trình mua sắm (20 bước) đầy đủ, chất lượng và giá hàng hóa được lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, các đơn vị đặc biệt quan tâm, nhất là khâu nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng (trên cơ sở hồ sơ sản phẩm và biên bản nghiệm thu). Công tác mua sắm tại Sở Y tế tuân thủ đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và giá các gói thầu. Các công trình sửa chữa đảm bảo chất lượng đi vào hoạt động.

Các thiết bị, công cụ thiết yếu được đầu tư cơ bản cho tuyến cơ sở; vật tư, hoá chất luôn đầy đủ, kịp thời đã đáp ứng được hoạt động chuyên môn thường xuyên tại các đơn vị góp phần nâng cao trong việc chẩn đoán, đồng thời tăng cường hiệu quả trong điều trị.

Các thiết bị kỹ thuật cao được đầu tư đến hiện tại 100% thiết bị công cụ, dụng cụ đưa vào sử dụng, đảm bảo về mặt con người, đồng thời tiếp nhận kỹ thuật cao từ các bệnh viện tuyến trên. Góp phần không nhỏ để nâng cao chất lượng bệnh viện, đặc biệt nhờ có sự can thiệp của thiết bị, các ca bệnh khó trước đây phải chuyển tuyến bây giờ có thể điều trị ngay tại cơ sở y tế tuyến huyện.

Về cơ sở vật chất đã đáp ứng theo quy định của Bộ Y tế góp phần không nhỏ nâng cao công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, khẳng định việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại Sở Y tế luôn tuân thủ và đúng với pháp luật quản lý ngân sách, đấu thầu, nghị định, thông tư và các quy định tại địa phương.

(Xem tiếp bài 2 trên số báo 186)

Châu Anh

Tin liên quan
Nhờ Ðề án 1816, y tế Lai Châu khởi sắc
Nói đến Lai Châu, nhiều người nghĩ ngay đến cung đường vất vả nhất của tuyến Tây Bắc. Giao thông đi lại còn quá khó khăn và trở ngại.
Hỗ trợ tối đa để ngành y tế Lai Châu nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân
SKĐS - Chiều ngày 13/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với UBND tỉnh Lai Châu. Cũng trong chiều 13/5, Bộ trưởng đã đi thăm, làm việc và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm