Ngành giáo dục quận Tây Hồ: Yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường tại các trường học

07-11-2018 9:22 AM | Thời sự

SKĐS - Nhằm đảm bảo vệ sinh trường học, nâng cao sức khỏe cho các em học sinh trong quá trình học tập tại trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ, Hà Nội đã có công văn gửi các trường học trên địa bàn quận với các nội dung cơ bản sau đây:

Cung cấp đủ nước sinh hoạt và nước ăn cho giáo viên và học sinh (tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một buổi học, nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho 200 học sinh cho một buổi học, trường học có học sinh nội trú cung cấp đủ nước ăn uống và sinh hoạt, tối thiểu 100 lít cho một học sinh trong 24 giờ); đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế (nước ăn uống theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01:2009/BYT), nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 02:2009/BYT). Các bể chứa nước phải có nắp đậy, lưới chống côn trùng và khóa an toàn; định kỳ 6 tháng thau rửa vệ sinh và lấy mẫu xét nghiệm.

Các em học sinh tham gia thu gom rác thải làm sạch môi trường.

Các em học sinh tham gia thu gom rác thải làm sạch môi trường.

Cung cấp đủ nước uống đảm bảo chất lượng cho học sinh (mùa hè cung cấp 0,5 lít/học sinh/buổi học ngày, mùa đông 0,3 lít/học sinh/buổi học); các trường sử dụng nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình phải đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai (QCVN 6-1:2010/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 2/6/2010 của Bộ Y tế”. Định kỳ (6 tháng/lần) nhà trường lấy mẫu xét nghiệm tự kiểm tra.

Các trường tự cung cấp nước ăn, nước uống, nước sinh hoạt cho học sinh yêu cầu phải đảm bảo chất lượng nước và tuân thủ quy trình xét nghiệm kiểm soát theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật nêu trên.

Đảm bảo vệ sinh môi trường: sân, vườn, phòng học, lớp học, cống rãnh thoát nước; duy trì chế độ tổng vệ sinh toàn trường hàng tuần và vệ sinh lớp học, đồ dùng và thu gom rác thải hàng ngày.

Rà soát, loại bỏ các loại cây, hoa có chứa hợp chất gây độc được trồng làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong cơ sở giáo dục. Nếu trồng với mục đích học tập phải có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp.

Phối hợp tốt với chính quyền địa phương giải quyết tình trạng cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường khu vực xung quanh trường học, kiến nghị di dời cải tạo các nguồn có nguy cơ ô nhiễm cho nhà trường.

Tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân (thực hiện ăn sạch, uống sạch, ở sạch, hướng dẫn quy trình rửa tay); giáo dục ý thức giữ gìn, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch, vận động học sinh tham gia tích cực công tác vệ sinh môi trường trong trường học và tại cộng đồng, giáo dục để mỗi học sinh là cầu nối tuyên truyền công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh với gia đình và cộng đồng.


Mai Hương
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH