ngai vàng Anh quốc

Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng Vương quốc Anh

Vua Charles III chính thức kế vị ngai vàng Vương quốc Anh

Quốc tế - 10/09/2022 08:35

SKĐS - Ngày 10/9, Hội đồng Đăng cơ sẽ tuyên bố Thái tử Charles chính thức trở thành người kế vị ngai vàng với vương hiệu Vua Charles III.