Hà Nội

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học-công nghệ y tế, dược, y sinh học

21-12-2017 12:14 PM | Xã hội

SKĐS - Phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế, đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y sinh học.

Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.  Trong đó, nêu rõ một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra là phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế, dặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y sinh học

Y - Dược là một ngành khoa học, một khoa học có vai trò, nhiệm vụ đặc biệt cao cả, đó là chăm sóc sức khoẻ cho con người - mục tiêu và động lực của quá trình phát triển; Quá trình phát triển do chính con người thực hiện và nhằm mục đích nâng cao chất lượng đời sống con người. Vì vậy việc nghiên cứu phát triển cũng như ứng dụng các thành tự mới về khoa học và công nghệ (Kh&CN) trong lĩnh vực Y tế cần được hết sức coi trọng.

 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnhỨng dụng khoa học kỹ thuật trong điều trị bệnh.

Trong những năm qua, ngành Y tế đã có những bước phát triển nhanh, vượt bậc, đó là nhờ có vai trò không nhỏ của việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào công tác y tế dự phòng, khám chữa bệnh, sản xuất thuốc, vật tư và trang thiết bị y tế. Với sự trợ giúp của các trang thiết bị sử dụng công nghệ hiện đại, nhiều kỹ thuật mới đã được ứng dụng vào công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, sản xuất dược phẩm - vật tư y tế.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong giai đoạn tới, ngoài các giải pháp về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải tiến và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, một trong những giải pháp có tính đột phá đó là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, chuyển giao công nghệ mới vào y tế.

Trong lĩnh vực dược - vật tư, trang thiết bị y tế cần tiếp tục tiếp thu ứng dụng các công nghệ mới trong vào sản xuất thuốc và vật tư tiêu hao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước; Nghiên cứu cải tiến các phương pháp sản xuất, bào chế thuốc để tăng năng suất và hiệu quả, hạ giá thành sản phẩm. Từng bước tiếp thu kỹ thuật, công nghệ tiến tới hình thành trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm chuẩn trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu của các cơ sở y tế.

 

Ngành y tế đã có sự phát triển nhanh vượt bậc nhờ có ứng dụng của KH&CN trong điều trị bệnh

Ngành y tế đã có sự phát triển nhanh vượt bậc nhờ có ứng dụng của KH&CN trong điều trị bệnh

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển KH&CN cùng với sự phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Y tế với nhiệm vụ quan trọng là chăm sóc sức khoẻ con người, động lực chính của sự phát triển, vì vậy phát triển KH&CN trong lĩnh vực y tế là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Hữu Khoa
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
;