nâng cao giá trị gia tăng

Biến khó khăn thành cơ hội trong đại dịch-Bài học cho Việt Nam

Biến khó khăn thành cơ hội trong đại dịch-Bài học cho Việt Nam

Thời sự - 05/05/2020 22:39

SKĐS - Khủng hoảng cũng có thể trở thành cơ hội để quốc gia phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nếu nhận thức và ứng phó tốt, đó là nhận định của các chuyên gia kinh tế thuộc Mạng lưới học thuật Việt Nam tại Nhật Bản - VANJ.