DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Năm học 2020-2021: Đảm bảo các trường ở Hà Nội có 100% học sinh tham gia BHYT
Bình Hoàng - 09:04 17/08/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021; trong đó nêu rõ trách nhiệm cơ sở giáo dục là đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT. Mức đóng BHYT của HSSV năm học 2020-2021 được thực hiện theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Hướng dẫn nêu rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện BHYT cho HSSV, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT, đảm bảo các trường có 100% học sinh tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện cấp thẻ BHYT HSSV qua hình thức giao dịch hồ sơ điện tử; phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã lập danh sách và vận động tham gia BHYT đối với HSSV chưa tham gia hoặc thẻ đã hết hạn sử dụng.

BHYT Năm học 2020-2021, Hà Nội phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT.

BHYT Năm học 2020-2021, Hà Nội phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT.

Tiếp tục phối hợp với BHXH quận, huyện, thị xã trong việc hướng dẫn HSSV rà soát thông tin (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã quyền lợi hưởng, số điện thoại...) để thực hiện cấp và gia hạn thẻ BHYT kịp thời cho HSSV. Trường hợp sai sót, đề nghị BHXH quận, huyện, thị xã cấp lại thẻ BHYT ngay cho HSSV theo quy định, đảm bảo mỗi HSSV tham gia BHYT được cấp một mã số BHXH, một thẻ BHYT duy nhất.

Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho HSSV đúng thời hạn, BHXH Hà Nội đề nghị cơ sở giáo dục thực hiện lập danh sách mẫu D03-TS và nộp tiền trước ngày 20/9/2020 để gia hạn thẻ có giá trị đến 31/12/2020; chuyển tiền và lập Danh sách mẫu D03-TS chậm nhất vào ngày 20/12/2020 để gia hạn thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2021 - 31/12/2021.

Theo hướng dẫn, BHXH quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tham mưu cho quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV. Giao chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV 100% cho các cơ sở giáo dục, coi đây là một trong những nhiệm vụ của nhà trường, gắn với việc bình xét thi đua và việc chấp hành pháp luật của HSSV. Tham mưu UBND các quận, huyện, thị xã có văn bản đôn đốc các cơ sở giáo dục có tỉ lệ tham gia BHYT HSSV thấp. Phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phổ biến, triển khai thực hiện hướng dẫn BHYT HSSV theo đúng quy định của Luật BHYT.

Cùng với đó, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng HSSV tham gia BHYT cho cán bộ BHXH, phân công chuyên quản phụ trách các cơ sở giáo dục để đảm bảo bám sát, nắm bắt tình hình, đôn đốc, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong công tác BHYT HSSV...

BHXH Hà Nội lưu ý, trước thềm năm học mới 2020-2021, BHXH quận, huyện, thị xã tập trung truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT HSSV như: Tính nhân văn, cộng đồng chia sẻ của BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng; phạm vi, quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV. Tuyên truyền về những trường hợp HSSV được Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh lớn. Gương người tốt, việc tốt trong thực hiện BHYT HSSV...

 

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên năm học mới 2020-2021

BHXH Hà Nội hướng dẫn, số tiền đóng = Mức lương cơ sở x 4,5% x Số tháng tham gia (tại thời điểm đóng tiền). Trong đó: HSSV đóng 70%; ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%.

Năm 2020, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế - xã hội, Quốc hội đã quyết định chưa điều chỉnh tăng lương cơ sở. Mức lương cơ sở vẫn áp dụng theo quy định của Nghị định 38/2019/NĐ-CP là 1.490.000 đồng. Mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở là 804.600 đồng. Trong đó, HSSV đóng 70%, tương đương số tiền 563.220 đồng. 30% còn lại tương đương số tiền 241.380 đồng sẽ do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, HSSV hoặc cha, mẹ, người giám hộ của HSSV có trách nhiệm đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bình Hoàng

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm