Nam Định - Đẩy nhanh tiến độ quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

23-04-2018 5:14 PM | Thời sự

SKĐS - Vừa qua, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường làm Trưởng Đoàn đã làm việc tại tỉnh Nam Định về việc triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và của Dự án kết nối mạng toàn quốc các cơ sở cung ứng thuốc sáng ngày 20/4/2018 tại Nam Định.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, trên toàn tỉnh hiện nay có 789 cơ sở trong đó có 38 cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn GDP của WHO; 122 nhà thuốc và 610 quầy thuốc đạt thực hành tốt nhà thuốc GPP; 19 cơ sở bán lẻ thành phẩm thuốc dược liệu và không có đại lý thuốc trực thuộc doanh nghiệp. Mạng lưới bán buôn, bán lẻ thuốc được phát triển và củng cố theo quy định của Luật dược và các ban bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra hệ thống dược tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định đã được củng cố. Có 222 xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế, các quầy cấp thuốc của trạm y tế xã được nâng cấp đảm bảo cung ứng thường xuyên, đủ thuốc thiết yếu có chất lượng.  Việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giá, thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn theo quy định. Tuy nhiên Bên cạnh những kết quả đạt được việc quản lý thuốc tại tỉnh Nam Định còn nhiều tồn tại như việc sản xuất kinh doanh thuốc chưa tạo ra sự thống nhất và chuyên môn hóa cao để tăng sức cạnh tranh, điều kiện nhân sự và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ và thực hiện quy định của một số doanh nghiệp còn hạn chế; đồng thời các khoa dược của bệnh viện còn thiếu cán bộ nhất là cán bộ có đủ trình độ chuyên môn làm công tác dược lâm sàng. Cũng như việc kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn còn nhiều hạn chế.

Tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng được lắng nghe đại diện Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel trình bày về Hệ thống quản lý thuốc quốc gia và bản demo phần mềm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn. Qua đó trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc đưa ứng dụng CNTT trong quản lý thuốc đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020. Đại diện của Vụ/Cục chức năng của Bộ Y tế cho rằng: tính cấp thiết cần triển khai hệ thống để triển khai hệ thống công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng đối với các cơ sở cung ứng thuốc. Bên cạnh đó cần tăng cường triển khai công tác truyền thông, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát. Đối với việc kê đơn, kiểm soát kê đơn cần phải giải quyết được mối quan hệ giữa nhà thuốc, bác sĩ và dược sĩ, và tăng cường tập huấn cho các bác sĩ, nhà thuốc trong việc kê đơn thuốc. Để việc triển khai kiểm soát kê đơn tốt cần tăng cường công tác truyền thông đến người dân để thay đổi hành vi trong việc mua thuốc và sử dụng thuốc.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cảm ơn sự quan tâm của Bộ Y tế với Ngành Y tế tỉnh Nam Định trong thời gian qua. Đồng thời giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác Bộ Y tế để từ đó rà soát lại kế hoạch triển khai để phối hợp, phân cấp triển khai kế hoạch sao cho hiệu quả nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng giao Sở Y tế cùng Sở thông tin truyền thông, Viettel Nam Định cùng phối hợp để xây dựng, hoàn thiện kế hoạch; Sở Y tế cần rà soát, xin ý kiến các Bộ/Ngành liên quan để ban hành kế hoạch cụ thể và tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành kế hoạch của tỉnh đảm bảo việc triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc Thứ trưởng Trương Quốc Cường cảm ơn sự vào cuộc của UBND tỉnh trong việc triển khai đề án trên địa bàn. Để việc triển khai quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng, bán thuốc theo đơn ở mỗi nhà thuốc trên toàn quốc Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đề nghị Sở Y tế rà soát, bổ sung tham mưu cho UBND tỉnh để ban hành Kế hoạch triển khai đề án thí điểm này, đặc biệt cần quan tâm đến kinh phí trong quá trình triển khai. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai thực hiện đề án; Viettel Nam Định phối hợp cùng các nhà thuốc tại tỉnh Nam Định hỗ trợ xem xét xây dựng lại phần triển khai nhà thuốc theo đơn để phát huy những điểm mạnh, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, cũng như hỗ trợ các đơn vị hướng dẫn trong quá trình triển khai phần mềm. Thứ trưởng Trương Quốc Cường giao Vụ truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế làm đầu mối đưa ra kế hoạch truyền thông đồng bộ cho việc triển khai trong việc đồng bộ thực hiện đề án này. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh cần cho phổ biến kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 song song với đó là là tăng cường công tác truyền thông đến người dân trong việc thay đổi hành vi mua thuốc và sử dụng thuốc cũng như việc kê đơn thuốc của các bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Tiếp thu ý kiến của Thứ trưởng và của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đồng chí Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế Nam Định cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng như các Sở/Ngành, các đơn vị Vụ/Cục chức năng của Bộ Y tế đã hỗ trợ và giúp đỡ Sở trong quá trình triển khai kế hoạch đưa ứng dụng CNTT vào hoạt động của Ngành Y tế tỉnh trong thời gian qua. Và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Bộ Y tế và các đơn vị để Sở Y tế hoàn thành kế hoạch đưa ra./.

Hoàng Lê


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH