Năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên ngành y tế

13-11-2022 09:05 | Thời sự

SKĐS - “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Đó là một trong những vụ quan trọng được nêu trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua.

Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh

Nghị quyết nhấn mạnh về mục tiêu tổng quát gồm: Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh.

Đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế; quyết tâm thực hiện hiệu quả với nỗ lực cao nhất Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số.

Năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên ngành y tế - Ảnh 1.

Các ĐBQH bấm nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngày 10/11.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các đột phá chiến lược. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia.

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đời sống người có công với cách mạng, người nghèo, người gặp khó khăn, thu nhập thấp.

Năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên ngành y tế - Ảnh 2.

Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong năm 2023.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển và củng cố, nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Phấn đấu đạt 32 giường bệnh trên 10.000 dân

Nghị quyết cũng nêu bật 15 chỉ tiêu chủ yếu gồm:

1/ Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,5%.

2/ GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 đô la Mỹ (USD).

3/ Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4 - 25,8%.

4/ Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5%.

5/ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,0 – 6,0%.

6/ Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,2%.

7/ Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 27,5%.

8/ Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9/ Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm khoảng 1-1,5%.

10/ Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 12 bác sĩ.

Năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên ngành y tế - Ảnh 3.

Chăm sóc y tế tại tuyến cơ sở.

11/ Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32 giường bệnh.

12/ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2% dân số.

13/ Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78%.

14/ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15/ Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

Nỗ lực nghiên cứu, tự sản xuất các loại thuốc phòng, chống dịch

10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Nghị quyết nêu như: Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Thực hiện tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số…

Trong số 10 nhiệm vụ trên, có nhiệm vụ "Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh" và được nhấn mạnh đó là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Rà soát, cập nhật, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ban hành phương án xử lý có hiệu quả, kịp thời các tình huống, các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Năm 2023 sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhân viên ngành y tế - Ảnh 4.

Điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Nỗ lực nghiên cứu, tự sản xuất các loại thuốc phòng, chống dịch. Chủ động phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới có thể xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài về tài chính, chuyên môn kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế; đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến trong hệ thống y tế; tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế để từng bước thực hiện tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí vào giá dịch vụ y tế; quan tâm phát triển các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài nhà nước để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đãi ngộ, cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tếTình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

SKĐS - Nội dung tình hình dịch COVID-19 dưới đây là số liệu chính thức, mới nhất theo nguồn tin từ Bộ Y tế, cập nhật mỗi buổi tối hàng ngày trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bộ Y tế cảnh báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát vào tháng 11,12 | SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn