Năm 2023, ngành Y chính thức có 6 giáo sư được công nhận

21-11-2023 9:00 AM | Xã hội

SKĐS - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa chính thức công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 cho 630 nhà giáo.

Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh với 630 giáo sư, phó giáo sư năm 2023, trong đó có 58 giáo sư, 572 phó giáo sư.

Như vậy, tất cả ứng viên có tên trong danh sách đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2023 được công bố sau phiên họp lần thứ XII nhiệm kì 2018 - 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước hôm 4 - 5/11 đã chính thức được công nhận.

Trước đó, danh sách 630 ứng viên trên được công bố trong thời hạn 15 ngày và không có đơn thư phản ánh, nên chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, theo quy định.

Năm 2023, ngành Y chính thức có 6 giáo sư được công nhận- Ảnh 1.

Hội đồng Giáo sư nhà nước trong phiên họp lần thứ 12 - Ảnh: HĐGSNN

Kết quả sau khi bỏ phiếu, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 hội đồng giáo sư ngành/liên ngành đề xuất.

Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh phó giáo sư. Điều này có nghĩa tại vòng bỏ phiếu của Hội đồng Giáo sư nhà nước có hai ứng viên giáo sư và 16 ứng viên phó giáo sư không đạt tiêu chuẩn.

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm nay có 985 ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư nhưng chỉ có 824 ứng viên nộp hồ sơ. Sau vòng xét duyệt của các hội đồng giáo sư cơ sở, có 744 ứng viên được đề xuất gửi lên hội đồng giáo sư ngành/liên ngành.

Sau khi hội đồng giáo sư ngành/liên ngành xét duyệt có 651 ứng viên được đề xuất đạt tiêu chuẩn gửi lên Hội đồng Giáo sư nhà nước. Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên phó giáo sư xin rút nên chỉ còn 648 ứng viên. Đến vòng xét cuối, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Như vậy, so với năm 2022, số ứng viên được chính thức công nhận đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng mạnh. Năm ngoái có 383 ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh, trong đó có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư.

Sau khi ban hành quyết định này, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Năm nay, ngành Y học có 6 giáo sư được chính thức công nhận, bao gồm: Trần Xuân Bách (Trường Đại học Y Hà Nội), Trần Danh Cường (Trường Đại học Y Hà Nội), Trần Đỗ Hùng (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ), Phạm Mạnh Hùng (Trường Đại học Y Hà Nội), Trần Vân Khánh (Trường Đại học Y Hà Nội), Nguyễn Trung Kiên (Trường Đại học Y Dược Cần Thơ).

Ngành Kinh tế có đông giáo sư và phó giáo sư nhất năm nay, với 92 người, trong đó có 6 giáo sư; sau đó là ngành Y học với 63 người, trong đó có 6 giáo sư.

3 ngành, liên ngành không có ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư là ngôn ngữ học, sử học - khảo cổ học - dân tộc học và văn học.

70 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư ngành Y và Dược học năm 202370 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư ngành Y và Dược học năm 2023

SKĐS - Ngành Y học có 63 ứng viên được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023, trong đó có 6 giáo sư. Ngành Dược học có 7 phó giáo sư, không có giáo sư.


Đỗ Vi
Ý kiến của bạn