Mỹ-Việt Nam nghiên cứu nhằm giảm lây truyền virus cúm giữa động vật và người

31-10-2013 2:31 PM | Thông tin dược học

Các Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Con người Hoa Kỳ (HHS) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hành một nghiên cứu mới về virus cúm trên lợn và người.

Các Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Con người Hoa Kỳ (HHS) phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Bộ Y tế Việt Nam đã tiến hành một nghiên cứu mới về virus cúm trên lợn và người. Khả năng virus cúm tiến hóa và lây truyền giữa các loài vẫn còn là một mối quan tâm lớn trong lĩnh vực y tế công cộng và nghiên cứu mới này sẽ tăng cường năng lực cho Việt Nam trong việc giải quyết những quan ngại này theo cách tiếp cận có tên “Một Sức khỏe”, trong đó thú y được xem như một khía cạnh quan trọng của y tế công cộng.

“Chúng ta đã biết nhiều về virus cúm ở gia cầm, tuy nhiên những hiểu biết về virus cúm ở lợn   và ở những người tiếp xúc với lợn hàng ngày vẫn còn hạn chế”, Bác sỹ Thú y James Kile, phụ trách Chương trình Sáng kiến Hợp tác Thú y và Y tế ở Việt Nam phát biểu về nghiên cứu mới này. Ông nói: “Trong năm tới, chúng tôi sẽ thu thập mẫu trong mũi và mẫu máu từ lợn và người ở 9 tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Nghiên cứu Một Sức khỏe này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về virus cúm mà lợn và người có thể lây truyền sang nhau cũng như những nguy cơ tiềm tàng về việc lây truyền virus”.

“Chúng tôi rất vui khi hợp tác với CDC Hoa Kỳ và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế trong nghiên cứu chung này. Nó sẽ giúp cho chúng tôi xác định được những chính sách hiệu quả hơn trong việc phòng chống các bệnh lây truyền giữa người và động vật ở Việt Nam một cách tốt hơn”, Tiến sỹ Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cho biết.

Nghiên cứu thực địa Một Sức khỏe này là bước phát triển tiếp theo trên nền tảng gần một thập kỷ hợp tác giữa CDC Hoa Kỳ với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhằm tăng cường và duy trì năng lực quốc gia trong giám sát và nghiên cứu về virus cúm.

 (theo CDC Việt Nam)


Tags:
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH