Hà Nội

mức sinh thấp

Hà Nội cùng 8 tỉnh, thành phố có mức sinh "chuẩn" nhất, 21 địa phương có mức sinh thấp

Hà Nội cùng 8 tỉnh, thành phố có mức sinh "chuẩn" nhất, 21 địa phương có mức sinh thấp

Thời sự - 26/06/2021 18:48

SKĐS - Vùng mức sinh thay thế (số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở mức dưới 2,1 con), gồm 9 tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bình Định, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Trà Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Bình Phước.