Mức phí đóng công đoàn

Nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1%

Nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1%

Thời sự - 20/07/2023 20:49

SKĐS - Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023…