mức phạt vi phạm nồng độ cồn

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023, đi xe đạp cũng bị phạt

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023, đi xe đạp cũng bị phạt

Xã hội - 10/03/2023 17:24

SKĐS - Theo quy định về mức phạt vi phạm nồng độ cồn mới nhất năm 2023, ngay cả người đi xe đạp cũng sẽ bị phạt nồng độ cồn nếu vi phạm.