Hà Nội

mức đóng BHYT hộ gia đình

4 bước của thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online

4 bước của thủ tục giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình online

Y tế - 26/05/2022 17:09

SKĐS - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Quyết định 1187/QĐ-BHXH ban hành Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.