Hà Nội

Một thoáng Sài Gòn

29-04-2009 5:47 PM | Văn hóa – Giải trí

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa Chợt chen chúc chợ, chợt thưa phố phường

Quang Huy

Sài Gòn chợt nắng chợt mưa

Chợt chen chúc chợ, chợt thưa phố phường

Bùng binh xe máy lượn tròn

Tiếng rao hủ tiếu nghe mòn phố đêm

 

Sầu riêng làm lạ mùi kem

Đám ma inh ỏi đội kèn hóa vui

 

Bạn mời chiếc mật rắn tươi

Nghe ly rượu cháy vành môi ngại ngùng

 

Ta ngồi ở giữa mùa đông

Chang chang hạ trắng một vùng cô đơn

 

Chợt chiều sập xuống hoàng hôn

Nghe Hà Nội rét từng cơn giục về.   

 


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn