Một số quy định của Bộ GD&ĐT trong năm học mới

22-08-2011 8:27 PM | Thời sự

Năm học mới 2011-2012, Bộ GD&ĐT quy định sách tối thiểu đối với mỗi học sinh (HS) lớp 1 - 2 và 3 là 6 cuốn;

Năm học mới 2011-2012, Bộ GD&ĐT quy định sách tối thiểu đối với mỗi học sinh (HS) lớp 1 - 2 và 3 là 6 cuốn; lớp 4 và lớp 5 là 9 cuốn. Bộ yêu cầu giáo viên cần hướng dẫn sử dụng sách, vở hàng ngày để HS không phải mang theo nhiều sách, vở khi tới trường; sử dụng có hiệu quả sách và tài liệu của thưviện nhà trường. Các Sở GD&ĐT huy động các nguồn kinh phí để thực hiện việc cấp sách giáo khoa, bảo đảm vào năm học mới, tất cả HS đều có sách giáo khoa để học tập... Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ngày, giáo viên hướng dẫn HS hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho HS; Khuyến khích các trường tổ chức bán trú và tăng cường kiểm tra ATVSTP để đảm bảo sức khoẻ HS.

H.X

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH