Một năm sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên: Sẽ có một thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba?

Một năm sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên: Sẽ có một thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba?

Một năm sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều đầu tiên: Sẽ có một thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba?

Quốc tế - 17/06/2019 06:26

SKĐS - Tròn một năm sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều mang tính lịch sử tại Singapore, dù đã có hàng loạt nỗ lực ngoại giao, trong đó phải kể tới cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai tại Hà Nội, song thế bế tắc liên quan tới vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn.