Hà Nội

Mộng thời

Thổ dân Australia qua triển lãm “Những cánh cửa Yuendumu”

Thổ dân Australia qua triển lãm “Những cánh cửa Yuendumu”

Xã hội - 10/12/2020 07:15

SKĐS - Những câu chuyện Mộng thời được người Warlpiri vẽ trên cát và sau đó bị gió sa mạc xóa nhòa. Không có phương pháp bền vững nào để bảo tồn nền hội họa độc đáo của họ cho thế hệ tương lai, mặc dù những câu chuyện này được truyền lại qua các thế hệ.