Món ăn - bài thuốc phòng chống bạc tóc

06-03-2009 08:23 | Y học cổ truyền

Dần theo năm tháng và tuổi tác, mái tóc bạc dần là một quy luật khó tránh khỏi. Thông thường, ở vào tầm tuổi trên dưới 50 hiện tượng này bắt đầu xuất hiện và tiệm tiến dần cho đến khi mái đầu trở nên bạc trắng hoàn toàn.

Dần theo năm tháng và tuổi tác, mái tóc bạc dần là một quy luật khó tránh khỏi. Thông thường, ở vào tầm tuổi trên dưới 50 hiện tượng này bắt đầu xuất hiện và tiệm tiến dần cho đến khi mái đầu trở nên bạc trắng hoàn toàn. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, có người tóc bạc xuất hiện quá sớm hoặc quá nhanh...

Bạc tóc quá sớm khiến cho người ta khó tránh khỏi tâm trạng buồn phiền. Đó là chưa nói đến hiện tượng bạc tóc có thể còn kèm theo các chứng trạng bệnh lý hoặc lão suy khác đang diễn ra âm thầm trong nhân thể.
 
Để tìm hiểu bài thuốc phòng chống bạc tóc, mời bạn đọc xem trên tuần báo SK&ĐS số 39 ra ngày 8/3/2009 của ThS. Hoàng Khánh Toàn.

Ý kiến của bạn