môi trường văn hóa

Xây dựng Báo Sức khỏe và Đời sống là cơ quan báo chí văn hóa

Xây dựng Báo Sức khỏe và Đời sống là cơ quan báo chí văn hóa

Xã hội - 07/03/2023 15:34

SKĐS - Bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam gồm 12 điểm, với 6 điểm dành cho cơ quan báo chí và 6 điểm dành cho người làm báo.