Mối nguy từ cồn sát khuẩn tay chứa methanol

Mối nguy từ cồn sát khuẩn tay chứa methanol

Mối nguy từ cồn sát khuẩn tay chứa methanol

Thông tin dược học - 25/07/2020 13:49

SKĐS - Cồn ethanol là một trong những thành phần chính của dung dịch rửa tay khô, giúp việc sát khuẩn nhanh và tiện lợi. Việc dùng cồn methanol vào thành phần dung dịch thay cho ethanol sẽ gây tác dụng ngược, thậm chí nguy hiểm cho người dùng.