Mỗi năm, gần 3.000 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm

Theo báo cáo của Chính phủ, trung bình mỗi năm có tới 10% mẫu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập khẩu, 7% mẫu thuốc BVTV lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng; gần 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc vi phạm quy định về nhãn mác thuốc BVTV thuộc diện phải thu hồi.

Theo báo cáo của Chính phủ, trung bình mỗi năm có tới 10% mẫu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nhập khẩu, 7% mẫu thuốc BVTV lưu thông trên thị trường không bảo đảm chất lượng; gần 3.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc vi phạm quy định về nhãn mác thuốc BVTV thuộc diện phải thu hồi. Lượng hóa chất BVTV sử dụng liên tục tăng: năm 2005 là 35.000 tấn, năm 2008 là 110.000 tấn và lượng bao bì thải ra môi trường năm 2008 là 11.000 tấn. Trước những bất cập trên, xử lý thuốc BVTV, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đề nghị quy định rõ về các hình thức xử lý thuốc BVTV phải thu hồi, trường hợp nào được tái chế, trường hợp nào phải tiêu hủy và rút khỏi danh mục không được phép sử dụng ở Việt Nam...

Minh Tiến

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT