mối liên quan giữa ô nhiễm không khí và rối loạn nhịp tim

Tìm thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và rối loạn nhịp tim

Tìm thấy mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và rối loạn nhịp tim

Quốc tế - 03/06/2022 11:16

SKĐS - Các nhà nghiên cứu vừa tìm thấy mối tương quan giữa những ngày có mức độ ô nhiễm không khí cao với chứng loạn nhịp tim.