Mối liên hệ giữa mất ngủ và trầm cảm

Mối liên hệ giữa mất ngủ và trầm cảm

Mối liên hệ giữa mất ngủ và trầm cảm

Phòng mạch online - 27/04/2020 11:00

SKĐS - Tôi 46 tuổi, gần đây bị mất ngủ triền miên nên rất ảnh hưởng sức khỏe. Tôi nghe nói tôi bị mất ngủ là sẽ dễ bị trầm cảm nên rất lo lắng.