Mở thêm mã ngành đào tạo về dược phải phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng của xã hội

28-05-2020 21:12 | Thời sự

SKĐS - Đây là nhấn mạnh của GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc với trường Đại học Dược Hà Nội chiều ngày 28/5. Cùng dự buổi làm việc với Thứ trưởng có lãnh đạo các Vụ/Cục/ Văn phòng Bộ Y tế.

Báo cáo với Thứ trưởng và Đoàn công tác, GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, về công tác đào tạo, năm 2019, nhà trường tuyển sinh 760 chỉ tiêu đại học và gần 300 chỉ tiêu sau đại học. Năm 2020 cũng dự kiến tuyển sinh các chỉ tiêu tương đương... Trường Đại học Dược đã rà soát và điều chỉnh lại chương trình đào tạo đại học và sau đại học, tổ chức thi Tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp trình độ đại học bằng hình thức trắc nghiệm. Theo đó, có 19 học phần, 11 bộ môn tổ chức thi trắc nghiệm

Trường cũng đã ban hành mới 32 chuyên đề đào tạo liên tục theo nhu cầu xã hội, triển khai được 45 lớp đào tạo liên tục với 4213 lượt học viên; đồng thời trường Đại học Dược Hà Nội đã hoàn thiện đề án mở mã ngành hoá dược và được Bộ GD&ĐT phê duyệt ngày 22/5/2020.

GS.TS Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm với với trường Đại học Dược Hà Nội

“Nhà trường đẩy mạnh phương thức cải tiến đào tạo, tiến tới thi các học phần theo hướng trắc nghiệm, online trên máy tính”- GS.TS Nguyễn Thanh Bình thông tin.

Liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học, Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bình cho hay, trường đang triển khai 16 đề tài khoa học cấp nhà nước và 6 đề tài cấp bộ, 35 đề tài cấp trường và 3 đề tài nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Các thầy cô giáo của trường đã công bố 43 bài báo trên các tạp chí quốc tế, 60 bài ở các tạp chí trong nước, đứng trong số top 30 trường Đại học có chỉ số nghiên cứu khoa học cao

Hiệu trưởng trường Đại học Dược cũng thông tin hiện nhà trường đang trong tiến trình tái tổ chức lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hiện nhà trường đang có 36 đơn vị, nhà trường sẽ sắp xếp lại đội ngũ phòng ban theo hướng chỉ còn 8-9 phòng ban, nhà trường cũng sẽ sắp xếp lại các khoa, bộ môn theo hướng các đơn vị gần chức năng như nhau sẽ sáp nhập...

Về đến hoạt động của Hội đồng trường, GS.TS Nguyễn Thanh Bình cho biết, trường Đại học Dược Hà Nội đã hoàn thành Phương án thành lập lại Hội đồng trường theo chỉ đạo, trình Bộ Y tế phê duyệt để triển khai thực hiện (dự kiến trước tháng 8/2020)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục/ Vụ của Bộ Y tế tham gia đoàn công tác trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến đề xuất của nhà trường như vấn đề tài chính, đổi mới cơ cấu tổ chức, sáp nhập các khoa, phòng, trung tâm liên quan..., công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo đại học và sau đại học; việc xây dựng dự án cơ sở Bắc Ninh của nhà trường...  Thành viên đoàn công tác cũng cho rằng nhà trường cần quan tâm đến công tác quản trị uy tín của nhà trường để ngăn chặn những thông tin gây ảnh hưởng đến nhà trường...

GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội thay mặt nhà trường bao cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác về hoạt động của trường

Lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao nỗ lực mọi mặt của Trường Đại học Dược Hà Nội trong thời gian qua, trong đó có việc chủ động xây dựng và mở thêm mã ngành hoá dược và định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, đồng thời lưu ý nhà trường cần tiếp tục nghiên cứu mở thêm mã ngành đào tạo nhưng phải trên cơ sở đáp ứng yêu cầu/ nhu cầu của xã hội và tích cực áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo về nhân lực dược.

Tại buổi làm việc Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường cùng hỗ trợ Bộ Y tế trong công tác quản lý điều hành liên quan đến lĩnh vực dược, xây dựng chuẩn đầu ra nhân lực dược...

Về một số đề xuất của nhà trường, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan của Bộ Y tế cùng phối hợp với nhà trường để cùng có những hướng dẫn, thảo luận phương thức, cách thực hiện phù hợp. Sau khi có Hội đồng trường đề nghị Nhà trường khẩn trương triển khai thực hiện theo các yêu cầu đã đề ra. Đối với vấn đề tự chủ của trường Đại học Dược Hà Nội, Thứ trưởng yêu cầu các vụ/cục liên quan của Bộ Y tế hướng dẫn nhà trường thực hiện theo đúng các quy định.

Liên quan đến dự án của nhà trường tại Bắc Ninh, đề nghị các vụ/cục phối hợp với nhà trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Y  tế sẽ làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này.

Đối với việc sáp nhập trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương vào trường Đại học Dược Hà Nội, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị có Trường Đại học Dược Hà Nội và các đơn vị liên quan của Bộ Y tế sớm làm việc với trường Cao đẳng Dược TW Hải Dương để bàn bạc việc sáp nhập.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cùng đoàn công tác của Bộ Y tế chụp ảnh cùng lãnh đạo trường Đại học Dược Hà Nội

Về nội dung liên quan đến bảo tàng y tế Việt Nam, tại buổi làm việc Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Văn phòng Bộ Y tế làm đầu mối phối hợp với nhà trường có văn bản báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường sớm công bố hệ thống thực hành và vận dụng tối đa các cơ chế của Bộ Y tế hiện có để nâng cao đời sống cho các cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường.


Thái Bình
Ý kiến của bạn