Mở rộng

Mở rộng, nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS

Mở rộng, nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS

Tin nóng y tế - 18/08/2020 13:38

SKĐS - Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS là một trong những giải pháp được đưa ra trong Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây.