Hà Nội

Mở rộng đối tượng được xét danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

12-06-2013 9:15 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn về đối tượng, chế độ ưu đãi, hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành Nghị định số 56/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn về đối tượng, chế độ ưu đãi, hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Theo đó, những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” gồm: có 2 con trở lên là liệt sĩ; chỉ có 2 con mà trong đó 1 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; chỉ có 1 con và người con đó là liệt sĩ; có 1 con là liệt sĩ và có chồng là liệt sĩ hoặc có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên... Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 15/7/2013.

UYÊN THƯƠNG


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn