Mở rộng điều trị cai nghiện bằng methadon

15-04-2011 7:26 AM | Tin nóng y tế

Theo Bộ Y tế, hiện có 6 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai cơ sở điều trị methadon cho người nghiện các chất dạng ma túy.

Theo Bộ Y tế, hiện có 6 tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai cơ sở điều trị methadon cho người nghiện các chất dạng ma túy. Kết quả cho thấy, việc điều trị bằng methadon này đã làm giảm đáng kể hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV cao trong nhóm bệnh nhân tham gia điều trị, góp phần làm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV và cải thiện tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa bàn triển khai... Dự kiến trong thời gian tới, Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Chương trình methadon) sẽ mở rộng triển khai ít nhất tại 30 tỉnh/thành phố trọng điểm về HIV/AIDS và sử dụng ma túy; đến năm 2015 sẽ có khoảng 80.000 người nghiện ma túy được điều trị. 

PV


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH