mô hình điểm trạm y tế xã phường

26 trạm y tế xã sẽ thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường

26 trạm y tế xã sẽ thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường

Tin nóng y tế - 16/03/2018 10:15

SKĐS - Bộ Y tế đã lựa chọn 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh để xây dựng mô hình điểm, theo đó mỗi tỉnh tham gia xây dựng mô hình điểm sẽ lựa chọn ra ba trạm tại ba vùng (vùng 1-2-3) phân theo mức độ khó khăn của người dân trong tiếp cận đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực.