Minh Khang

Đang hỗ trợ chống dịch, MC Minh Khang nuốt nước mắt không thể về chịu tang cha

Đang hỗ trợ chống dịch, MC Minh Khang nuốt nước mắt không thể về chịu tang cha

Y tế - 28/07/2021 11:25

SKĐS - Đang làm tình nguyện viên hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, hay tin cha mất nhưng MC Minh Khang đành nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục công việc của mình.