Hà Nội

minh bạch

Xử lý nghiêm việc phát tán tung tin sai lệch sự thật ảnh hưởng tiêu cực đến phòng, chống dịch COVID-19

Xử lý nghiêm việc phát tán tung tin sai lệch sự thật ảnh hưởng tiêu cực đến phòng, chống dịch COVID-19

Thời sự - 27/07/2021 09:41

SKĐS - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhằm tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân phát tán tung tin sai lệch sự thật ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch