Miễn nhiệm

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Thời sự - 21/10/2022 11:28

SKĐS - Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể.